Seznam finančních instrumentů

V okně “Aktuální kotace” můžete sledovat kotace vámi požadovaného počtu finančních instrumentů.

Tato podmnožina se nazývá "Používané instrumenty" a může být vytvořena z celé báze všech dostupných instrumentů.

V této tabulce lze vidět aktuální ceny Bid, Ask, čas nástupu poslední kotace. Pravým tlačítkem myši v této tabulce lze vyvolat kontextové menu a přes funkci "Sloupce и řádky" zadat sloupce pro minimální a maximální hodnoty kotace za aktuální obchodní cen a přes funkci "Nastavení" zadat vizuální parametry tabulky.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na okně “Aktuální kotace” nebo na okně “Navigátor” (v sekci “Instrumenty”) nebo klávesou F8 na klávesnici, stejně jako prostřednictvím bodu hlavního menu “Obchodování” můžete vybrat příkaz “Instrumenty” pro úpravu seznamu používaných instrumentů.

Přes příkaz “Instrumenty” se otevírá okno “Příručka instrumentů”, skládající se ze tří sekcí:

  • Zleva je sekce “Používají se”, obsahující instrumenty z tabulky “Aktuální kotace”; navíc, je na barevně označených instrumentech pozice, příkaz nebo nastaven graf (další instrumenty jsou označny prázdným čtvercem).
  • Zprava je sekce “Všechny instrumenty”, obsahující hierarchickou databázi všech instrumentů rozdělených podle katégorií (skupin instrumentů); navíc, instrumenty se speciálně zelenou značkou jsou již v seznamu používaných instrumentů.
  • Dole je sekce “Specifikace” s 4 bloky informací o označeném levým tlačítkem myši instrumentu (na obr. je to #C-BRENT) – “Hlavní”, “Obchodní podmínky”,“Obchodní čas”,“Swap”.

V tomto okně můžete:

  • Zobrazit seznam používaných instrumentů.
  • Zobrazit celou hierarchickou databázi instrumentů.
  • Vyhledat vámi požadovaný instrument jak v seznamu používaných, tak i v celé databázi; přičemž, toto vyhledávání lze provést zadáním části názvu instrumentu – např. zadáním podřetězce “EUR” vybereme podmnožinu všech instrumentů obsahujících ento podřetězec.
  • Otevřít kompletní specifikaci jakéhokoli instrumentu.
  • Odstranit ze seznamu používaných instrumentů vámi nepotřebný instrument.
  • Přidat do seznamu používaných instrumentů vámi požadovaný instrument nebo skupinu instrumentů z databáze.
  • Rozmístit instrumenty v seznamu používaných instrumentů ve vámi požadovaném pořadí.

Proces přidávání nebo odstraňování instrumentu ze seznamu používaných je velmi jednoduchý. Můžete označit vámi požadované instrumenty a stisknout šipku pro přenos doprava nebo doleva, stejně jako můžete umístit kurzor na instrument a přesunout jej podržením levého tlačítka myši. Navíc, lze ze seznamu odstranit všechny nepoužívané instrumenty kliknutím na speciální tlačítko se dvěma šipkami.

Zpět na začátek