Historie příkazů

Přes funkci hlavního menu "Orders" se otevírá okno "Orders" se dříve vytvořenou historií nebo okno "Orders history filters" při prvním vytvoření historie. V tomto filtru můžete zadat následující tři rozsahy dat:

  • Rozsah dat pro příkazy umístěné v reálném čase
  • Rozsah dat pro příkazy aktivované v reálném čase
  • Rozsah dat pro příkazy uzavřené v reálném čase

V příkladu je aktivní pouze rozsah dat dle času umístění příkazů.

Navíc, z tohoto okna můžete zadat sadu typů příkazů, které budou zahrnuty do vytvořené tabulky historie příkazů (všechny příkazy ve výchozím nastavení) klepnutím ve spodní části okna na tlačítko s třemi tečkami zprava od položky "Type" - оtevře se okno "Order types":

Kromě toho, můžete z tohoto okna zadat sadu stavů příkazů, které budou zahrnuty do vytvořené tabulky historie příkazů klepnutím ve spodní části okna na tlačítko s třemi tečkami zprava od položky "State" - otevře se okno "Order states":

Vytvořit a zobrazit tabulku historie příkazů (po zadání rozsahů času, druhů a stavů)můžete přes tlačítko "OK" v okně "Orders history filters" - otevře se okno "Orders history":

Dále můžete tuto tabulku filtrovat. Pro filtr je třeba klepnout na tlačítko se třemi tečkami zprava spodního panelu okna "Orders history" - ve spodní části okna se objeví funkce "Sort". Dále klepneme na "Sort" - otevře se okno s výběrem jednoho ze šesti typů filtrů: číslo operace, čas operace, typ zápisu, typ příkazu, objem, instrument.

Výběr typu filtru okamžitě spustí proces vytvoření a zobrazení filtrované historie příkazů.