Seznam příkazů

Přes vložku "Portfolio" /"Portfolio" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno, ve kterém pomocí tlačítka "Příkazy" /"Orders" můžete otevřít seznam nastavených příkazů:

Do seznamu nastavených příkazů jsou zahrnuty tři typy příkazů – čekající, OCO a aktivované příkazy. Spojené příkazy se v případě otevřených pozic (Тake profit a Stop loss) lze podívat jenom v seznamu otevřených pozic.