Práce se šablonami grafů

Na grafech finančních instrumentů si můžete zapamatovat instalovaný na tomto grafu soubor Indikátorů a Grafických objektů (se svými aktuálními nastaveními) a další nastavení grafu. Tento soubor se nazývá Šablona grafu. Šablony grafů se uloží na počítači uživatele, každé šabloně uživatel dává jméno. Pomocí šablon jednoduše můžete nastavení (indikátory, objekty a další nastavení) jednoho grafu přenášet na jiný graf.

1. Рráce se šáblonami grafů.

Pro práci se šablonami grafů klikněte pravým tlačítkem myši na aktivním okně grafu a v otevíracím menu si vyberte bod "Šablony" .

Оtevře se okno s funkcí "Uložit graf jako šablonu ..." v prvním řádku a se seznamem názvů existujících šablon a, po horizontální linii, názvů skupin šablon v následujících řádcích. Každá podmnožina šablon může být spojena do pojmenované skupiny. Přesunutím ukazatele myši na názvu skupiny se otevře okno se seznamem šablon skupiny:

a) Kliknutím levým tlačítkem myši na funkci "Uložit graf jako šablonu ..." vyvoláme dialog "Přidání šablony grafu", zadáváme do pole název šablony, stejně jako do pole skupiny šablon a klikneme na tlačítko "OK" pro zapamatování této šablony. Novou šablonu buď můžeme zanést do existující skupiny, nebo vytvořit novou skupinu, anebo nezanést do žádné skupiny.

b) Vyberme-li levým tlačítkem myši v okně prvního obrázku jméno šablony ze seznamu, pak aktuální graf přijme všechna nastavení šablony včetně indikátorů a grafických objektů. p>

2. Export šablon.

Pro export Šablon grafů je třeba v hlavním menu terminálu otevřít "Nastavení" a v otevíracím seznamu funkci - "Export...".

Dále v dialogu "Export nastavení" můžete zaškrnout ta nastavení, která je třeba exportovat. V příkladu pro export jsou zvoleny všechny šablony grafů. Pomocí tlačítka Export můžete uložit soubor na disk se rozšiřením "tte" se zvolenými šablonami.

3. Práce se seznamem šablon grafů.

Odstranění šablon ze seznamu (z báze šablon terminálu) je možné přes menu “Nastavení” – “Šablony grafů...”:

V otevíracím dialogu je třeba označit odstraněnou šablonu a klepnout na tlačítko "Odstranit", poté na tlačítko "Ano" a na "OK" pro uzavření dialogu.

Navíc, v tomto dialogu lze zadávat viditelnost šablon v seznamu šablon terminálu, přesunout šablonu nahoru nebo dolů v seznamu. Ve sloupci "Skupina" lze zanést šablonu do jakékoli skupiny nebo odebrat šablonu ze všech skupin. Kromě šablon, vytvořených uživatelem, můžete využívat předurčených systémových šablon - v terminále jsou 4 podobné systémové šablony, které slouží pouze jako příklady možných nastavení grafů. Systémovou šablonu odstranit nelze.