Úprava a odstranění příkazu

Můžete odstranit příkaz kliknutím na řádek s požadovaným instrumentem v okně se seznamem nastavených příkazů (toto okno lze otevřít v záložce "Portfolio" /"Portfolio" --> "Příkazy" /"Orders") – otevře se okno s grafem a v dolní polovině obrazovky – dodatečné okno s polemi pro parametry příkazu a dvěma tlačítkami:

V tomto okně můžete upravit parametry příkazu a klepnout na tlačítko "Změnit čekající příkaz" /"Edit pending order" pro realizaci této formulace. Můžete příkaz odstranit také klepnutím na tlačítko "Odstranit čekající příkaz" /"Delete pending order".

Analogicky se modifikují a odstraňují OCO a aktivované příkazy.