Nastavení příkazů

Můžete nastavit příkaz na jakémkoli z používaných instrumentů následujícími způsoby:

 • přes funkci "Příkaz" /"Orders"/ z kontextového menu zvolením požadovaného instrumentu z tabulky "Kotace" /"Quotes"/, "Оtevřené pozice" /"Open positions"/, "Сelkové otevřené pozice"/"Sum open positions"/, "Příkazy" /"Orders"/.
 • přes funkci "Příkaz" /"Order"/ z kontextového menu kliknutím na tlačítko v pravém horním rohu – v tomto případě se otevírá dialog instrumentu posledního obchodu nebo příkazu.
 • přes druhé tlačítko zleva v dolním panelu okna.

1. Nastavení příkazu

Přes výše uvedené funkce nebo tlačítko se otevírá okno pro výběr typu čekajícího příkazu:

Při výběru např. typu příkazu "Čekající" /"Pending"/ se zobrazí okno, ve kterém můžete zadat všechny potřebné parametry:

 • оbjem příkazu (v jednotkách aktiva);
 • směr příkazu ("Koupit"/"Prodat") /("Buy"/"Sell")/;
 • cenu příkazu;
 • úroveň spojených příkazů Stop Loss a Take profit;
 • úroveň režimu Trailing Stop (při aktivaci příkazu a otevření pozice se bude provádět na serveru);
 • přepínač "Lock" /"Lock"/ (funguje při otevření pozice s tímto příkazem);
 • délka "života" příkazu ("GTC"/"Den") ("GTC"/"Day").

Můžete si také vybrat jiný instrument pro obchod ze seznamu používaných instrumentů (přes tlačítko ve formě trojúhelníku vrcholem dolů) nebo z celkové báze instrumentů (přes tlačítko ve formě tří teček); obě tlačítka jsou rozmístěny v pravém horním rohu okna.

Pro nastavení příkazu je třeba klepnout na tlačítko "OK". Dále se otevře okno oznámení o výsledku operace nastavení příkazu:

Jestliže z nějakých důvodů tato operace se neprováděla (např. cena příkazu je velmi blízká k aktuální ceně), pak budou v tomto okně zadány příčiny odmítnutí . Dodatečně můžete zrušit dalsí oznámení o výsledcích operace zaškrnutím "Nikdy nezobrazovat toto oznámení ".

Uzavřete okno oznámení klepnutím na tlačítko "Zavření" /"Close"/ nebo na hardwarové tlačítko "Zpět".

2. Seznam příkazů

Můžete se podívat na tabulku nastavených příkazů přes funkci "Příkazy" /"Orders"/ ze hlavního menu:

Přičemž, spojené s otevřenou pozicí příkazy (Take profit a Stop loss) se zobrazují v této tabulce zvláštním způsobem: zobrazuje se taková pozice a příkazy TP a SL. Např. "AU200 spojený" /"AU200 position"/ a dva příkazy TP a SL.

Tabulka otevřených pozic může být seřazována pravým tlačítkem v dolním panelu okna:

Přičemž, seřazování se může provádět dle šesti znaků: směr příkazu, délka příkazu, instrument, režim "Lock" /"Lock"/, spojené příkazy Stop/Limit, objem aktiva v příkazu.

3. Zrušení příkazu

Můžete zrušit příkaz zvolením v tabulce "Příkazy" /"Orders"/ řádku se zrušeným příkazem – otevře se okno dialogu s následujícími funckemi:

Vyberte si funkci "Zrušit příkaz" /"Delete Order"/ - otevře se okno s žádostí o potvrzení zrušení příkazu:

Pro provádění operace zrušení příkazu klepněte na tlačítko "Ano" /"Yes"/. Dále se otevře okno oznámení o výsledku operace zrušení příkazu. :

Uzavřet

Navíc můžete:

 • Odstranit všechny příkazy Vašeho obchodního účtu;
 • Zobrazit vlastnosti zvoleného instrumentu.

4. Úprava příkazu

Můžete upravit příkaz zvolením v tabulce "Příkazy" /"Orders"/ řádek se změněným příkazem a v otevíracím okně dialogu si vyberte funkci "Změnit příkaz" /"Edit Order"/ - otevře se následující okno:

Pro změnu příkazu je třeba klepnout na tlačítko "OK". Dále se otevře okno oznámení o výsledku operace změny příkazu:

Uzavřete okno oznámení klipenutím na tlačítko "Zavření " /"Close"/ nebo hardwarové tlačítko "Zpět".