Kotace

Přes vložku "Obchod" /"Trading" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno "Kotace" /"Quotations":

V tomto okně jsou rozmístěny kotace používaných instrumentů, čili kotace zadané podmnožiny všech možných instrumentů. Modifikovat seznam používaných instrumentů lze přes dialog modifikace tlačítkem „Změnit“ /"Edit".