Seznam otevřených pozic

Přes vložku "Portfolio" /"Portfolio" (hlavní menu dole na obrazovce) se otevírá okno, ve kterém pomocí tlačítka "Pozice" /"Positions" můžete otevřít seznam otevřených pozic:

Všimněme si, že pomocí tlačítka "Odblokovat." /"Unlock" se otevírá dialog dle algebracikého sčítání různosměrných pozic pro jeden instrument – v důsledku se vytváří jedná pozice s objemem stejným jako zůstatek této operace. Přičemž, vytváří-li se dvě různosměrné pozice se stejným objemem, poté se obě pozice přirozeně uzavírají bez vytváření nové.