Nastavení příkazů

Pozici lze otevřít ne podle aktuálních cen, ale pomocí předem nastaveného čekajícího příkazu. Když kotace měnového páru dojde do úrovně příkazu, pozice bude automaticky otevřena.

Můžete nastavit příkaz přes kontextové menu na řádku se zvoleným měnovým párem přes příkaz “Set order” z okna “Quotes” či z jiných informačních oken.

V terminále lze nastavit 3 typy příkazů – čekající, OCO a aktivované příkazy. Pro výběr příkazu v dialogovém okně je třeba klepnout na příslušnou záložku.

Pro nastavení čekajícího příkazu je třeba zadat objem transakce v políčku “Volume” (v podkladové měně páru), cenu spouštění příkazu v políčku “Price”, směr otevřené pozice v políčku “Direction”, délka příkazu (GTC – neomezená, Day– jenom do konce dne) v políčku "Duration", režim transakce (znaménko“Lock”). A také můžete zadat spojené příkazy Stop Loss a Take Profit ( a distance “Trailing-Stop” ), které budou automaticky nastaveny při otevření pozice. Pro nastavení příkazu je třeba klepnout na tlačítko “OK” a pro zrušení klepněte na tlačítko “Cancel”.

V záložce “OCO” se otevírá dialog zadání dvou příkazů. Přitom, když se provádí jeden z příkazů, druhý se okamžitě odebírá.

V záložce “Activation” je zadána úroveň aktivace (Bid) a jeden či dva příkazy, které server nastaví v moment dosahování ceny úrovně aktivace (pár příkazů může být spojena s podmínkami “OCO”).

Výsledky nastavení příkazů jsou zobrazovány v okně “Orders”, operace s příkazy (provádění, zrušení) v okně “Order history”.

Změnit jakékoliv parametry nastaveného příkazu lze přes kontextové menu na řádku s příkazem v okně “Orders” přes příkaz “Edit order” či jenom dvojitým kliknutím na tom řádku, nebo zrušit příkaz je lze přes “Delete order”.

Stáhněte si Obchodní terminál NetTradeX Windows Mobile

Zpět na začátek