Připojení k obchodnímu účtu

Připojení k Vašemu obchodnímu účtu a hlavní menu

Při vyvolání terminálu otevře se před vámi okno se dříve zvoleným loginem a polem pro zadání hesla.

Po zadání hesla se zvoleným loginem (heslo možná bylo uloženo ve Vašem terminále) se otevře okno "Quotes" s tabulkou cen používaných Vámi instrumentů:

Z tohoto počátečního okna můžete následující.

a) přes tlačítko v levém horním rohu vyvolat vertikální hlavní menu se seznamem z 13ti funkcí (оkno "Main Menu"):

b) v dolním panelu většiny oken (např., okna "Quotes") jsou rozmístěny 4 tlačítka pro provádění obchodů, nastavení příkazu, úpravu používaných instrumentů, přidání instrumentů:

Pro východ z terminálu je třeba kliknout na hardwarové tlačítko Zpět (na mnoha zařízeních je to umístěno zleva dole a má tvar šipky) - otevře se okno se žádostí potvrzení východu: