Zpráva historie účtu

Pro sestavení Zprávy historie účtu pro zadané období v záložce "Přehled" terminálu si vybrte funkci „Zpráva historie účtu“.

Otevírá se dialogové okno „Filtr historie účtu“. V tomto okně v bloku „Časový intervál“ můžete zadat rozsah dat pro vytvoření tabulky všech obchodních a bilančních transakcí pro zadaný časový intervál:

Z tohoto okna můžete dělat následující:

  • v bloku "Typ" zadat sadu operací, které budou zahrnuty do vytvářené tabulky historie operací (ve výchozím nastavení všechny operace), aktivováním „Zapnout“ a výběrem vámi potřebné typy operací;
  • v bloku "Poslední" zadat maximální počet posledních zobrazených záznamů;
  • v bloku "Přehled zprávy" si vybrat jeden ze dvou přehledů.

Vytvořit a zobrazit na Vaší obrazovce tabulku Zprávy historie můžete přes tlačítko "OK" – otevře se „Zpráva historie účtu na...“. Při výběru přehledu zprávy „Kombinované záznamy“ (ve výchozím nastavení) bude každá pozice s jejím otevřením, zavřením a výsledkem zobrazena v jednom řádku:

Při výběru přehledu zprávy „Plochý“ otevření pozice, její zavření a výsledek se budou zobrazovat ve třech jednotlivých řádcích :

Dále je možné tuto tabulku třídit podle libovolného sloupce kliknutím na název tohoto sloupce.

Na okně zprávy pravým tlačítkem myši můžete vyvolat kontextové menu s pěti skupinami užitečných funkcí:

  • filtrace a obnovení zprávy;
  • vyvolání dialogů transakcí, příkazů a zobrazení grafů, bylo-li vyvolání menu na řádku odpovídajícího finančního instrumentu;
  • náhled před tiskem;
  • nastavení tabulky zprávy;
  • export zprávy do souboru s rozšířením .csv