fbObchodní platforma NetTradeX: Forex Indikátory | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Nastavení Indikátorů a Grafických objektů

Na grafech finančních instrumentů můžete nastavit Indikátory a Grafické objekty.

1. Indikátory.

Pro otevření dialogu nastavení indikátoru můžete následujícími způsoby:

  • Vyberte si bod “Graf” základního menu a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod ”Indikátory” (nastavení proběhne na aktivním grafu).
  • Klikněte pravým tlačítkem myší na aktivní okno grafu a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod "Indikátory" .
  • Klepněte na tlačítko ikonu “f” na horním panelu terminálu (nastavení proběhne na aktivním grafu).

Оtevře se okno “Indikátory”, skládající se ze dvou částí : “Dostupné indikátory:” a “Nastavení indikátorů”:V části “Dostupné indikátory:” můžete si z celého seznamu zvolit indikátor a nastavit ho na grafu kliknutím na tlačítko "Nastavit" pro zadání parametrů indikátoru.

V příkladu se vybírá RSI indikátor a otevře se dialog:Po zadání parametrů indikátoru klepnětě na tlačítko "OK",a indikátor bude nastaven na grafu./p>

V části “Nastavení indikátorů” v okně “Indikátory” uvidíte seznam všech indikátorů nastavených na grafu a také budete moci si zvolit indikátor, který chcete modifikovat nebo odstranit. Abyste uložili změny v nastavených na grafu indikátorech klepněte na tlačítko “Uzavření”.

Nastavené indikátory se zobrazí v okně grafu nebo v samostatné části pod grafem.

Kromě toho, na čárách některých indikátorů budete moci vybudovat indikátor “Moving Average”. Proto klikněte levým tlačítkem myši na zvolený indikátor v pravé části “Nastavení indikátorů” – v levé části "Dostupné indikátory:” se zobrazí seznam indikátorů pro další budování:Klikněte na indikátor z tohoto seznamu a na tlačítko "Nastavit" – v otevřeném okně zadejte si para,etry tohoto dalšího budování.

V našem příkladu na čáře RSI indikátoru bude nakreslen “Moving Average” indikátor (lze přidat a upravit horizontální čáry na RSI indikátoru jako grafické objekty):
2. Rozšíření oblastí grafu

Jsou-li na grafu indikátory, např. RSI, Stochastic, které zachycují samostatné pole na grafu, pak existuje možnost rozšíření oblasti grafu na celou pracovní plochu pro grafy, a oblasti jednoho indikátoru rozšířit na celou pracovní plochu pro indikátory. Pro tuto akci je třeba klepnout na tlačítko (ve tvaru čtverce) v prvním horním rohu příslušného grafického pole a k navrátu na tlačítko ve formě dvou obdélníků.3. Grafické objekty.

Pro otevření dialogu nastavení Grafického objektu můžete nálsedujícími způsoby:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na aktivní okno grafu a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod ”Grafické objekty” .
  • Klepněte na tlačítko ikonu pro otevření konkrétního indikátoru na horním panelu terminálu (nastavení proběhne na aktivním grafu).

Při prvnímu způsobu se otevře se seznamem Grafických objektů:Pro posun dříve nastaveného Grafického objektu je třeba přemístit ho v požadovaném směru podržením levého tlačítka myši.

Pro modifikaci parametrů dříve nastaveného Grafického objektu přesuňte kurzor myši na objekt a dvojitým kliknutím levým tlačítkem myši otevřete dialog zadání parametrů objektu.

Zpět na začátek