NetTradeX pro Windows

Obchodní platforma NetTradeX PC poskytuje široké možnosti pro otevření a zavření pozic na měnové páry, nastavení různých příkazů, ovládání účtu, vedení historie účtu. Základní funkce terminálu se náchazejí v kontextovém menu, které se otvírají kliknutím pravým tlačítkem myši v řádcích informačních oknech terminálu. Část funkcí může být prováděna příkazy a tlačítky umístěné v menu v horní části terminálu. V uživatelské příručce o terminálu NetTradeX podívejte se na úplný popis funkcí.

 • Založení obchodního účtu v NetTradeX

  Stáhněte si instalační soubor obchodního terminálu NetTradeX, přímo z našich stránek, spust'te jej a vyplňte instalační proces terminálu.

 • Založit účet z Kabinetu Tradera

  Pokud již máte Kabinet Tradera (KT), přihlaste se do Vašeho KT ze stránek IFC Markets tlačítkem "Přihlásit se" nebo tlačítkem "Otevřít účet" - "Přihlášení" zadáním svého Logina KT (Váš e-mail) a heslo KT.

 • Přidat účet do terminálu NetTradeX

  Pro aktivaci již vytvořeného Reálného účtu v terminále NetTradeX, vyberte si bod "Soubor" ze základního měnu terminálu a v otevřeném kontextovém okně vyberte si bod "Přidat existující login".

 • Otevírání nového grafu

  Abyste otevřeli nový graf v jakémkoliv z oken "Aktuální kotace", "Otevření pozice", "Celkově otevřené pozice", "Příkazy" klikněte pravým tlačítkem na obchodní instrument nebo na odpovídající pozici, příkaz. Z otevřeného kontextového menu si vyberte "Graf" a požadované časové období z kontextového podmenu.

 • Jak otevřít obchodní pozici

  Existují několik způsobů otevření obchodní pozice:

  • Vyberte si "Obchod" v hlavním měnu a klikněte "Transakce".
  • V okně "Aktuální kotace" dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný finanční instrument nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte si bod "Transakce".
  • V okně “Graf” požadovaného finančního instrumentu dvakrát klikněte levým tlačítkem myši nebo klikněte pravým tlačítkem myši a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod "Transakce".
  • V oknech “Otevřené pozice”, “Celkové otevřené pozice”, “Příkazy” klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s pozicí (příkazem) požadovaného finančního instrumentu a v otevřeném kontextovém menu vyberte si bod "Transakce".

  V otevíracím okně "Transakce" bude nabídnuto zvolit parametry pozice, které chcete otevřít.

 • Zavírání obchodní pozice

  Můžete zavírat obchodní pozici jedním z následujících způsobů:

 • Čekající příkazy

  If you want to open a position in future at a price different from the current market price, you need to set a Pending Order. Pending order is an order to automatically open positions when the market reaches the preset price.

 • Nastavení spojených příkazů

  Příkazy spojené s otevřenou pozicí nebo čekajícím příkazem se nazývají Spojenými příkazy - Linked orders, které se rozdělují na dvě kategorie – Stop Loss a Take Profit a mohou být nastaveny jedným z následujících způsobů:

 • Zvolit režim - Vyvážení/Blokování: NetTradeX terminál

  Při otevření pozice na terminále NetTradeX (traderem přes dialog "Transakce") můžete zadat jeden nebo dva režimy pro provedení transakce:

 • Rozblokování pozice

  Pokud existují dvě protisměrné pozice na jeden finanční instrument můžete ně zavřít jednou operací “Blokování pozic”. Pokud tyto pozice mají různé objemy, v důsledku bude vytvořena jedná pozice s novým objemem rovnající se rozdílu objemů pozic (vzhledem ke směru).

 • Nastavení signálů

  Vyberte bod "Typ" základního menu, v otevřeném kontextovém menu vyberte bod "Signály" . Kliknutím pravým tlačítkem v otevřeném okně "Signály" bude otevřeno kontextové menu, ve kterém je nutné zvolit příkaz "Přidat signál".

 • Seznam finančních instrumentů

  V okně “Aktuální kotace” můžete sledovat kotace vámi požadovaného počtu finančních instrumentů.

 • Nastavení Indikátorů a Grafických objektů

  Na grafech finančních instrumentů můžete nastavit Indikátory a Grafické objekty.

 • Práce se šablonami grafů

  Na grafech finančních instrumentů si můžete zapamatovat instalovaný na tomto grafu soubor Indikátorů a Grafických objektů (se svými aktuálními nastaveními) a další nastavení grafu. Tento soubor se nazývá Šablona grafu. Šablony grafů se uloží na počítači uživatele, každé šabloně uživatel dává jméno. Pomocí šablon jednoduše můžete nastavení (indikátory, objekty a další nastavení) jednoho grafu přenášet na jiný graf.

 • Tisknout Grafy a Tabulky

  V terminále najdete tisknout grafy a některá okna s tabulkovými daty. Pro všechny typy dokumenty jsou příkazy "Tisknout" a také "Náhled tisku" před tisknutím.

 • Zpráva historie účtu

  Pro sestavení Zprávy historie účtu pro zadané období v záložce "Přehled" terminálu si vybrte funkci „Zpráva historie účtu“.

 • Zpráva historie příkazů

  Pro formování Zprávy historie příkazů pro zadaný časový intervál v záložce „Přehled“ terminálu si vyberte funkci „Zpráva historie příkazů“.

 • Informační okno "Novinky"

  Informační okno "Novinky" se objevuje z bodu základního menu "Zobrazení".

 • PCI vytvoření a obchodování

  Každý uživatel obchodního terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii umožňující vytvořit Personální kompozitní instrumenty (PCI), variace kterých jsou omezeny pouze představivostí uživatele (nové cross kurzy, poměr různých aktiv, měnové indexy, portfolia aktiv, portfolia pro dvojité obchodování atd.).

 • Procentní grafy

  The user has an opportunity to display the dynamics of the change of several (up to 10) financial instruments on one chart. The dynamics of each instrument is calculated in percents of the price change from the initial moment over time (common to all instruments of this chart). Thus, all curves of this chart require only one percentage scale.

 • Synchronní prohlížení grafů

  Režim synchronního prohlížení grafů je určen pro koordinované prohlížení grafické historie v několika oknech (s různými finančními instrumenty a timeframe).

 • Obecná nastavení terminálu NetTradeX

  Pro práci s obecnými nastaveními terminálu si vyberte bod "Nastavení" ze hlavního menu a v otevíracím menu si vyberte bod "Terminál".