Uživatelská příručka NetTradeX Windows Phone

Obchodní terminál NetTradeX Windows Phone umožňuje plnohodnotně obchodovat s finančními instrumenty, nastavovat příkazy, provádět technickou analýzu grafů, ovládat vlastní účty.

Nastavit obchodní terminál na Vašem mobilním zařízení můžete přes vestavěnou a operační systému Windows Phone z obchodu aplikací Microsoft: zadejte do vyhledávacího pole název služby IFC Markets Trade Terminal a nainstalujte nalezenou aplikaci.

 • Připojení k obchodnímu účtu

  Při vyvolání terminálu otevře se před vámi okno se dříve zvoleným loginem a polem pro zadání hesla.

 • Založení nového Demo nebo Real účtu

  Přes funkci hlavního menu "Register" se otevírá okno zvolením ve kterém bod "Demo account" přejdeme na dialog zadání parametrů pro demo účet.

 • Nastavení grafu

  Vyvolat graf jakéhokoli instrumentu můžete dvěma způsoby:

 • Indikátory

  Přes tlačítko "Indikátory" pod grafem (třetí zleva) můžete vyvolat dialog nastavení indikátorů pro technickou analýzu, stejně jako upravit již nastavené grafy a indikátory:

 • Grafické objekty

  Přes tlačítko "Graphical objects" pod grafem (čtvrtý zleva) můžete vyvolat menu pro nastavení grafických objektů, stejně jako upravit již nastavené objekty na grafu:

 • Otevřeni pozice

  Otevřít pozici na jakémkoli z používaných instrumentů můžete následujícími způsoby:

 • Seznam otevřených pozic

  Podívat se na seznam otevřených pozic můžete přes funkci "Open positions" z hlavního menu:

 • Zavření pozic

  Zavřít pozici můžete zvolením v tabulce "Open positions" uzavřenou pozici - otevře se dialogové okno s následujícími funkcemi:

 • Odblokování pozic

  Můžete odblokovat pozice, čili algebraicky shrnovat dvojici různosměrných pozic jednoho instrumentu a v důsledku získat jednu pozici se směrem a otevírací cenou pozice s velkým objemem. Výsledný objem je právě rozdíl objemů původních pozic. Začít proces odblokování můžete následujícími způsoby :

 • Nastavení příkazu

  Nastavit příkaz na jakémkoli z používaných instrumentů můžete následujícími způsoby:

 • Seznam příkazů

  Podívat se na seznam nastavených příkazů můžete přes funkci "Orders" z hlavního menu:

 • Odstranění a úprava příkazů

  Můžete příkaz odstranit zvolením v tabulce "Orders" se změněným příkazem - vyvolá se dialogové okno s následujícími funkcemi:

 • Příručka instrumentů

  V okně "Quotes" je uvedena pouze podskupina obchodních instrumentů - je to podskupina používaných instrumentů pro analýzu a pro obchodování "Instruments in use". Množina všech dostupných instrumentů pro obchodování je Příručka instrumentů "Instrument browser". Můžete upravit používané instrumenty odstraněním jednotlivých instrumentů či přidáním instrumentů z Příručky, stejně jako změnit umístění instrumentů v seznamu okna "Quotes".

 • Stav a historie účtu

  Přes funkci hlavního menu "Margin analysis" se otevírá odpovídající okno:

 • Historie příkazů

  Přes funkci hlavního menu "Orders" se otevírá okno "Orders" se dříve vytvořenou historií nebo okno "Orders history filters" při prvním vytvoření historie. V tomto filtru můžete zadat následující tři rozsahy dat:

 • Nastavení

  Přes funkci hlavního menu "Settings" se otevře okno obsahující menu s různými nastaveními:

 • Vlastnosti účtu

  Přes funkci hlavního menu "Account properties" se vyvolá odpovídající okno: