Synchronní prohlížení grafů

Režim synchronního prohlížení grafů je určen pro koordinované prohlížení grafické historie v několika oknech (s různými finančními instrumenty a timeframe).

Na každém grafu, ve kterém si uživatel přeje zapínat režim synchronního prohlížení, tento režim se zapíná z kontextovému menu grafu nebo přes bod v hlavním menu “Graf” kliknutím na “Synchronní režim” – na aktivním grafu se zobrazí značka synchronizace vertikální linie zaměřování, odpovídající časové synchronizace.Vypínat režim synchronního prohlížení na aktivním grafu můžete z kontextového menu grafu nebo přes bod v hlavním menu “Graf” kliknutím na “Vypínat synchronní režim”.

Provádění operací spojených s režimem synchronního prohlížení se uskutečňuje přes kontextové menu kliknutím pravým tlačítkem myši na linii zaměřování.V tomto menu jsou k dispozici další příkazy:

  • «Střed»: «lokální» – centrování linie zaměřování na okně aktivního grafu; «globální – centrování linie zaměřování na oknech všech grafů.
  • «Otočte kolečkem myši» – zapínání/vypínání posunutí linie zaměřování s pomocí rolování kolečka myši.
  • «Linie zaměřování» – zapínání/vypínání zobrazení linie zaměřování.
  • «Datum/čas synchronizace…» – manuální nastavení času, ke kterému je upoutána linie zaměřování.
  • «Parametry synchronizace…» – nastavení parametrů, sinchronizovaných v režimu synchronního prohlížení grafů.

Kliknutím na «Parametry synchronizace…» se zobrazí okno s dalšími parametry synchronizace.V tomto okně můžete zapínat synchronizaci následujících parametrů:

  • Тimeframe.
  • Тyp.
  • Ústupek.
  • Auto price scaling mode
  • Horizontální scaling

Pokud graf je prvním, pro který se zapíná režim synchronního prohlížení, pak čas odpovídající jeho středu se vybírá jako čas synchronizace. Pokud graf není prvním, pro které se zapíná režim synchronního prohlížení, pak všechny synchronizované parametry jsou v souladu se stejnými parametry prvního grafu. Graf se posunuje tak, aby čas jeho středu se shodoval s časem synchronizace. The scrolling of the content in any window or the change of the values of synchronized parameters lead to the scrolling of the content and the corresponding change of parameters in all other windows in Sync mode. “Auto scroll to market” mode is not available in Sync mode.