fbPříručka instrumentů | Forex Android | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Příručka instrumentů Android

V okně "Kotace" /"Quotes"/ se pouze zobrazuje podmnožina obchodních instrumentů – tato podmnožina se nazývá "Používané instrumenty" /"Instruments in use"/. Většina těchto dostupných k obchodvání instrumentů se nazývá "Příručka instrumentů" /"Instrument browser"/. Můžete upravit Používané instrumenty odstraněním jednotlivých instrumentů nebo přidáním instrumentů z Příručky, stejně jako změnit umístění instrumentů v seznamu okna "Kotace" /"Quotes"/.

Když se před vámi otevře okno "Kotace" /"Quotes"/, pak přes tlačítko v právém horním rohu (vertikální tři tečky) můžete vyvolat další menu s funckemi přidávání instrumentů z Příručky, úpravy a třídění seznamu používaných instrumentů.

Navíc, v dolním panelu okna jsou umístěny 5 funkcionálních tlačítek včetně následujících:

  • Přidání do Používaných instrumentů (3. levá ikonaa ve tvaru znaménky plus);
  • Úprava seznamu Používaných instrumentů – přidání z Příručky, odstranění používaných instrumentů (čtvrtá levá ikona);
  • Třídění Používaných instrumentů v tabulce "Kotace" /"Quotes"/ (pravá ikona).

1. Úprava Používaných instrumentů

Můžete upravit seznam Používaných instrumentů pomocí funkce z dalšího menu nebo přes tlačítko v dolním panelu – otevře se okno se seznamem:

Můžete v tomto okně provést následující:

  • Tlačítko "Přidat" /"Add"/ - výběr a přidání instrumentů z Příručky instrumentů.
  • Tlačítko "Odstranit" /"Remove"/ - odstranění ze seznamu používaných označených instrumentů.
  • Tlačítko "Odstranit nepoužívané" /"Remove all free"/ - odstranění ze seznamu všechny používané instrumenty, na jejichž nejsou otevřené pozice nebo příkazy.
  • Přesunovat instrument nahoru nebo dolů v seznamu podržením prstu na ikoně napravo od instrumentu.

2. Přidání ze Příručky instrumentů

Můžete přidat instrumenty do používaných z Příručky instrumentů pomocí funkce z dalšího menu bud' přes tlačítko v dolním panelu anebo přes tlačítko z okna úpravy seznamu – otevře se okno s katalogem z 6 skupin instrumentů:

Po výběru vámi požadované skupiny instrumentů a získáním seznamu instrumentů této skupiny, můžete označit potřebné instrumenty a přidat do seznamu používaných.

Např. při výběru "Stocks" se otevře okno pro výběr jedné z 7 akciových burz:

Výběrem např. Tokyo Stock Exchange se otevře okno s akciemi této japonské burzy:

Označte akcie, které chcete přidat do seznamu používaných instrumentů a klepněte na tlačítko "Přidat do používaných" /"Add selected"/.