Otevření pozice

Otevřít pozici můžete kliknutím na řádek s požadovaným instrumentem v okně "Kotace" /"Quotations" (toto okno lze vyvolat přes záložku "Obchodování" /"Trading") – zobrazí se okno grafu tohoto instrumentu. V dolním panelu okno grafu klikněte na tlačítko "Transakce" /"Market" – v dolní polovině obrazovky se zobrazí doplňkové okno s polemi pro parametry transakce:

V tomto okně se zadávají následující parametry:

  • оbjem transakce (v jednotkách aktiva);
  • úrovně souvisejích příkazů Stop loss a Take profit;
  • úroveň režimu Trailing stop (provádí se na serveru);
  • přepinač režimu blokování přes tlačítko "akce" /"action";
  • přípustná odchylka ceny.

Všimněme si, že se pohyb ukazatele uvnitř digitálních polí provádí šipkami této klávesy (vlevo a vpravo).

V okně jsou umístěny dvě tlačítka "KOUPIT" /"Buy"/ (zelené) a "PRODAT" /"Sell"/ (červené) s aktuálními cenami Ask a Bid. Kliknutím na jedno z těchto tlačítek provádíte transakci pro otevření pozice. Dále se zobrazí okno uvědomění o výsledku transakce:

Pokud se z jakýchkoli důvodů transakce neuskutečnila, pak budou v tomto okně uvedeny důvody zamítnutí. Můžete dodatečně zrušit další uvědomění o výsledcích transakcí zaškrnutím "Nikdy nezobrazovat" /"Never show again this message". Zavřete okno uvědomění kliknutím na tlačítko "OK" s návratem do grafu nebo tlačítkem "Portfolio" /"Portfolio" s návratem do seznamu otevřených pozic.