Obecná nastavení terminálu NetTradeX

Pro práci s obecnými nastaveními terminálu si vyberte bod "Nastavení" ze hlavního menu a v otevíracím menu si vyberte bod "Terminál".

V otevíracím okně "Nastavení Obchodního terminálu" si můžete vybrat záložky potřebné pro výběr Vámi požadovaných možností a nastavení parametrů terminálu. Všimněme si nejdůležitější nastavení.

1. Výběr jazyka terminálu přes záložku "Теrminál".

Při výběru jazyka terminálu z nabízeného seznamu je třeba potvrdit výběr, což vyvolá restart terminálu.

2. Parametry provádění obchodních transakcí přes záložku "Obchod" - "Lock" ve výchozím nastavení, přípustná odchylka ceny a další možnosti.

3. Barvy a písma v různých oknech terminálu.

4. Další parametry – zobrazovat nebo ne textová potvrzení transakcí (včetně s PCI), povolení automatických obnovení terminálu a další.