Seznam příkazů

Podívat se na seznam nastavených příkazů můžete přes funkci "Orders" z hlavního menu:

Navíc, spojené s otevřenou pozicí příkazy (Тake profit a Stop loss) se zobrazují v této tabulce zvláštním způsobem: zobrazuje se podobná pozice a příkazy TP a SL. Např. "AU200 spojený" /"AU200 position"/ a dva příkazy TP a SL.

Тabulka otevřených pozic může být filtrována pravým tlačítkem ve spodním panelu okna:

Filtr může být proveden pěti charakteristikami: Směr příkazu, Délka příkazu, Instrument, Spojené příkazy Stop/Limit, Objem aktiva v příkazu.