Historie účtu

Přes záložku "Historie " /"History" (hlavní menu dole obrazovky) a tlačítko "Účet" /"Account" (na horním panelu zobrazeného okna) se zobrayí okno s historií účtu. Pro nastavení parametrů historie účtu je nutné zvolit funkci "Filtr" /"Filter" (vpravo nahoře) - zobrazí se okno "Filtr" /"Filter":

V tomto filtru můžete nastavit následující parametry:

  • Typy operací na účtu, který budou zobrazeny ve vytvořené tabulce;
  • Maximální počet záznamů;
  • Rozsah dat pro vytvoření tabulky všech obchodních a bilančních operací podle účtu za zadaný rozsah času.

Data se zadávají stiskem prstu na řádku "Od " /"From " nebo na řádku "Do " /"To " - zobrazí se dialogové okno "Období" /"Period":

Seznam typů se vyvolá volbou funkce "Typ >" /"Type >" - zobrazí se okno:


Dle funkce "Hotovo" /"Done" v okně "Filtr" /"Filter" bude vytvořena a zobrazena tabulka s Historií účtu: