Přidat účet do terminálu NetTradeX

Pro aktivaci již vytvořeného Reálného účtu v terminále NetTradeX, vyberte si bod "Soubor" ze základního měnu terminálu a v otevřeném kontextovém okně vyberte si bod "Přidat existující login".

V terminále se otevře okno "Přidat existující login - krok 1"

 

 

V políčku "Login:" zadejte číslo Reálného účtu (počínaje písmenem "r") a klepněte na tlačítko "Next".

 

 

V otevřeném okně dialogu "Přidat existující login" - krok 2" vyberte typ účtu "Reálný" a klepněte na tlačítko "Next".

Otevře se okno "Přidat existující login - krok 3".

 

 

V tomto okně můžete zaškrnout políčko "Uložit heslo", zadat heslo v políčku (údaje účtu byly vytvořeny dříve v KT) a klepnout na tlačítko "Next". Nebo můžete ihned klepnout na tlačítko "Další" bez zaškrnutí (a bez zadání hesla v tomto kroku).

Otevře se okno "Přidat existující login" - krok 4" - dialog vytvoření "pracovního prostoru". Můžete si vybrat název Vašeho "pracovního prostoru" a šablonu zobrazení.

 

 

Klepněte na tlačítko "Finish". Vytvoření účtu bude dokončeno, Reálný účet se objeví v seznamu "Loginy" okna "Navigátor" (ale připojení s účtem ještě není prováděno).

Pro připojení s účtem vyberte ho v seznamu Loginy v okně "Navigátor".


Kliknutím na číslo účtu pomocí dvojkliku myši nebo pravého tlačítka myši otevřete kontextové menu a vyberte bod "Připojení". Pokud heslo účtu bylo dříve nastaveno a uloženo, bude připojení s účtem, jinak se otevře okno "Připojení s obchodním serverem"


 

V otevřeném okně budete moci zadat heslo (a vybrat "pracovní prostor"). Poté účet je připojen se serverem a je připraven k obchodování. 

Pozor: Existující login se přidává jednou na každém počítači ze kterého chcete získat přístup k Vašemu účtu.

Zpět na začátek